Заповед за реда за полагане на изпити за определяне на срочна и/или годишна оценка на учениците в индивидуална форма на обучение през учебната 2014/2015 г.

Заповед за реда за полагане на изпити за определяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2014/2015 г.

 

Етикети: , , ,