Училищни Учебни планове 

учебна година клас
2021-2022  V а VI а VII a VIII a IX a X a XI a XII a
IX кф X кф XI кф XII кф

813 Спорт

Начало » Професионално образование » Държавни образователни стандарти (ДОС) » ДОС за придобиването на квалификация по професия » 813 Спорт

ДОС за придобиването на квалификация по професия

813010 Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност

813020 Инструктор по спортно-туристическа дейност

813030 Треньор

813040 Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания

813050 Инструктор по фитнес

813060 Спортен масажист

813070 Инструктор по ергономия

813080 Организатор на спортни прояви и първенства

813090 Помощник-инструктор по фитнес

813100 Помощник-треньор

 

Етикети: , , , , , , ,