ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2018/2019

Заповед на министъра на образованието и науката за определяне на датите за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2018/2019 година.

Заповед на министъра на образованието и науката за определяне на датите за провеждане на държавни изпити през учебната 2018/2019 година.

 

ВАЖНО! От 06.03.2017 г. до 17.03.2017 г.зрелостниците подават заявление за допускане до държавни зрелостни изпити за сесия май-юни 2017 г. в училището, в което се обучават или са завършили XII клас  в предходни години.

 

ДО 18.05.2017 г. допускане до ДЗИ и получаване на служебната бележка за допускане до ДЗИ.

 

От 03.07.2017 г. до 14.07.2017 г. зрелостниците подават заявление за допускане до държавни зрелостни изпити за сесия август-септември 2017 г. в училището, в което се обучават или са завършили XII клас  през тази учебна година, или в  предходни години.

Датите за провеждане на държавните зрелостни изпити са:

19 май 2017 г. – БЕЛ
22 май 2017 г. – втори задължителен ДЗИ

Зрелостниците по свое желание могат да положат и допълнителни ДЗИ по учебен предмет по избор.

Формат на ДЗИ (определя се с учебно-изпитните програми по съответния учебен предмет)

Наредба №1 от 11.04.2003 г. за учебно изпитните програми за ДЗИ

 

 За повече информация посетете сайта на МОН

Рейтингова система на висшите училища в Република България с електронен адрес  http://rsvu.mon.bg

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА III СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИЯТА „ПОМОЩНИК – ТРЕНЬОР“  

ПРОФЕСИЯТА „ОРГАНИЗАТОР НА СПОРТНИ ПРОЯВИ И ПЪРВЕНСТВА“

Заповед на министъра на образованието и науката за определяне на датите за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2016/2017 година.

Заповед на директора на ОСУ „Дръстър“ за определяна на датите за провеждане на изпити по практика на професиите „Помощник – треньор“ и „Организатор на спортни прояви и първенства“ за придобиване на III степен на професионална квалификация през учебната 2016/2017 година.

Национална изпитна програма за провеждане на държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Помощник – треньор“, специалност „Спорт“

Национална изпитна програма за провеждане на държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Организатор на спортни прояви и първенства“, специалност „Организация на спортни прояви и първенства“

 

 

 

 

 

 

 

Етикети: , ,