• РЕАЛИЗИРАНИ ИНОВАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

    РЕАЛИЗИРАНИ ИНОВАТИВНИ ДЕЙНОСТИ В СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДРЪСТЪР“ – СИЛИСТРА                          ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 -2022 ГОДИНА 1.  Дейности, реализирани по иновативен проект  „Интердисциплинарно проектно-базирано обучение чрез UBD и приложение на дигиталните […]

  • Стъпка напред

    Учениците от Спортно училище „Дръстър“ – Силистра изразиха своята гражданска позиция по отношение глобалното затопляне чрез специално изработени по темата брошури и флаери, които разпространиха сред гражданите на град Силистра. […]

  • Зелени детективи

    Спортно училище „Дръстър“ 21 октомври  ·  Със съдействието на д-р Найденов, кмет на Община Силистра и Светлана Василева, ландшафтен архитект се проведе втората част от експедицията: Зелени детективи, в която пред […]