Публикации с етикет: "clone"

 
  • Делегиран бюджет

    Актуализация_ФО-30 АКТУАЛИЗАЦИЯ-ПУДООС Актуализация_II-ро тримесечие Актуализация_I-во тримесечие. Начален бюджет 2022 г. Бюджет на СУ „Дръстър“ за 2021 година  Отчет за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2021 Отчет за изпълнението на […]

     
  •