Archive for октомври, 2022

 
  • Делегиран бюджет

    Отчет по прихода на бюджета-Септември Отчет по прихода на бюджета-Юни Отчет по прихода на бюджета-април-2022 Актуализация_ФО-30 АКТУАЛИЗАЦИЯ-ПУДООС Актуализация_II-ро тримесечие Актуализация_I-во тримесечие. Начален бюджет 2022 г. Бюджет на СУ „Дръстър“ за […]

     
  •