Archive for септември, 2020

 
 • Проект “Подкрепа за успех“

  Стартираха дейностите по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“Спортно училище „Дръстър“ – Силистра   Групите за участие в дейности по проект BG05M20P001-2-11-0001“Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за […]

   
 •  
 • АКТУАЛНО

   ДЕСЕТТЕ НА СУ „ДРЪСТЪР“СИЛИСТРА 1 СТОЯН РАДОСЛАВОВ СТОЯНОВ 2020  2 ХРИСТО ИВАНОВ СТРУМСКИ 2020  3 ВАНИНА ДЕЯНОВА ИЛИЕВА 2020 4 ГЕРГАНА ВАЛЕНТИНОВА ЗЛАТЕВА 2020 5 ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ 2020 6 […]

   
 •  
 • Договор за сътрудничество с НСА

  Спортно училище „Дръстър“, град Силистра и НСА „Васил Левски“ подписаха договор за сътудничество На 17 септември 2020 год. ректорът на НСА „В. Левски“ – проф. Николай Изов, доктор и директорът […]

   
 •  
 • Училищни нормативни документи 2019/2020

  Учeбници 2020/21 Инструктаж на учениците за движение като пешеходци през есенно-зимния период   СТРАТЕГИЯ, ПРАВИЛНИЦИ И ГОДИШЕН ПЛАН   –  Стратегия за развитие на СУ „Дръстър“ 2016-2020  Годишен комплексен план в СУ „ДРЪСТЪР“ за […]

   
 •  
 • Училищни нормативни документи 2020/2021