Archive for май, 2020

 
  • Графици, седмична програма

    Графици за провеждане на редовна  изпитна сесия за учебната 2021/2022 година за определяне на годишни оценки  на учениците в самостоятелна форма на обучение: Мария-Йоана Божидарова Иванова, ученичка в самостоятелна форма […]

     
  •