БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

 
  • Делегиран бюджет

      Бюджет на СУ „Дръстър“ за 2021 година  Отчет за изпълнението на делегирания бюджет 2021 година за второто тримесечие. Отчет за изпълнението на  делегирания бюджет 2021 година за първото тримесечие.    Бюджет на СУ „Дръстър“ […]

     
  •