Спортно училище „Дръстър“

гр. Силистра, ул. Черно море №10, пощ. код 7500

е-mail: info-1900528@edu.mon.bg

 

Директор, Веселин Суров – тел. 086/ 82 24 60 , 089 441 9587 ,  0878257161

 Главен счетоводител, Ивелина Русева-Гинова -тел. 0899 63 08 34

 Канцелария, ЗАС, Кремена Андреева  – тел/факс. 086/82 24 60

 

 

Етикети: , ,