Срок за подаване на заявления за стипендии за първи учебен срок 

 Правила за получаване на стипендии на ученици от СУ „Дръстър“ след завършено основно образование 

 

Етикети: ,